ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 11 ค่ำ เดือน 6
วันฟูดิถี สิทธิโชค
 • 1

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  05:56 - 12:57
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  12:57 - 05:55 (8/5/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1