ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 12 ค่ำ เดือน 6
วันอุบาทว์
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  05:56 - 14:09
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  14:09 - 05:54 (9/5/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1