ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 13 ค่ำ เดือน 6
วันธงชัยวันจม
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  05:55 - 15:45
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  15:45 - 05:54 (10/5/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1