ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 15 ค่ำ เดือน 6
วันพระจันทร์ดับ (อามาวสี)ดิถี กาฬกิณี
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  05:55 - 20:07
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  20:07 - 05:53 (12/5/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2