ฤกษ์ วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วันโลกาวินาศ
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:54 - 22:39
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  22:39 - 05:53 (13/5/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1