ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 7
วันอุบาทว์อาทิตย์ย้ายราศีวันฟูดิถี สิทธิโชค
 • 1

  เทวี : อารทรา

  03:31 - 05:53
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  เทวี : อารทรา

  05:54 - 05:36 (16/5/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2