ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันจมดิถี ทรธึก
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  05:53 - 07:23
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : บุษย

  07:23 - 05:52 (18/5/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1