ฤกษ์ วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันโลกาวินาศดิถีมหาสูญ2ดิถี กาฬกิณี
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  05:53 - 09:26
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  09:26 - 05:52 (20/5/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0