ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7
วันอุบาทว์วันฟู
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  05:52 - 08:59
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  08:59 - 05:51 (23/5/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์