ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7
วันธงชัยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  05:52 - 08:04
  จักขุมายา 2กนกนารี 1ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  08:04 - 05:51 (24/5/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2