ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  05:52 - 06:50
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  06:50 - 05:24 (25/5/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0