ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7
วันพระดิถี สิทธิโชค
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:24 - 05:51
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:52 - 03:49 (26/5/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1