ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 1 ค่ำ เดือน 7
วันลอยดิถี ทินสูนย์
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  02:16 - 05:51
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  05:52 - 00:39 (28/5/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1