ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 2 ค่ำ เดือน 7
ดิถี กาฬกิณี
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  00:39 - 05:51
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  05:52 - 23:07
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 3

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  23:07 - 05:51 (29/5/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2