ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 3 ค่ำ เดือน 7
วันอุบาทว์วันฟู
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  05:52 - 21:56
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  21:56 - 05:51 (30/5/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1