ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 4 ค่ำ เดือน 7
วันธงชัยดิถีมหาสูญ1ดิถี ทรธึกดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  05:52 - 20:54
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  20:54 - 05:51 (31/5/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี 0