ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แรม 5 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันจมดิถี สิทธิโชค
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  05:52 - 20:11
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  20:11 - 05:51 (1/6/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0