ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แรม 6 ค่ำ เดือน 7
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:52 - 19:49
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  19:49 - 05:51 (2/6/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1