ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แรม 9 ค่ำ เดือน 7
ดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  05:52 - 21:35
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  21:35 - 05:51 (5/6/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0