ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แรม 10 ค่ำ เดือน 7
วันอุบาทว์วันฟูดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  05:52 - 23:11
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  23:11 - 05:51 (6/6/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2