ฤกษ์ วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แรม 14 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันโลกาวินาศจันทร์ดับ (อามาวสี)ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:52 - 05:53
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:53 - 05:51 (10/6/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1