ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วันเกิดสุริยคราสดิถี ทินสูนย์
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:52 - 08:21
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  08:21 - 05:51 (11/6/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1