ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8
วันลอยดิถี กาฬกิณี
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  05:52 - 10:47
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  เทวี : อารทรา

  10:47 - 05:52 (12/6/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1