ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์
 • 1

  เทวี : อารทรา

  05:53 - 12:57
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  12:57 - 05:52 (13/6/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2