ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8
วันอธิบดีดิถี สิทธิโชค
 • 1

  ราชา : บุษย

  05:53 - 16:07
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  16:07 - 05:52 (15/6/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0