ฤกษ์ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  05:53 - 17:29
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  17:29 - 05:52 (17/6/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0