ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8
วันลอยดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  05:54 - 16:56
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  16:56 - 05:53 (19/6/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0