ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์ดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  05:54 - 16:03
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  16:03 - 05:53 (20/6/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2