ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8
วันธงชัยวันฟูดิถี สิทธิโชค
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  05:54 - 14:54
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  14:54 - 05:53 (21/6/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1ฤกษ์มหาศูนย์