ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8
วันจมดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:54 - 11:59
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  11:59 - 05:54 (23/6/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2