ฤกษ์ วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
วันโลกาวินาศ
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  05:55 - 10:23
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  10:23 - 05:54 (24/6/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2