ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แรม 2 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  05:55 - 06:01
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:01 - 04:55 (27/6/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1