ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แรม 4 ค่ำ เดือน 8
วันอธิบดีวันอวมานโอนดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  04:04 - 05:55
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:56 - 03:36 (29/6/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0