ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 12 ค่ำ เดือน 9
วันอุบาทว์วันลอย
 • 1

  ราชา : บุษย

  06:09 - 14:35
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  14:35 - 06:08 (5/9/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0