ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 13 ค่ำ เดือน 9
วันธงชัย
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:09 - 15:49
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  15:49 - 06:08 (6/9/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1