ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 14 ค่ำ เดือน 9
วันพระวันอธิบดีจันทร์ดับ (อามาวสี)วันฟูดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:09 - 16:32
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  16:32 - 06:08 (7/9/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1