ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10
วันฟูดิถี ทรธึก
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:09 - 16:50
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  16:50 - 06:08 (8/9/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1