ฤกษ์ วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10
วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:09 - 16:36
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  16:36 - 06:08 (9/9/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1