ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10
วันจม
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:09 - 16:01
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  16:01 - 06:08 (10/9/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1