ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัยวันลอย
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:09 - 12:22
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  12:22 - 06:08 (13/9/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2