ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  06:09 - 10:52
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  10:52 - 06:08 (14/9/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2