ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วันพระดิถีมหาสูญ2วันฟูดิถี ทินสูนย์
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  06:09 - 09:16
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  09:16 - 06:08 (15/9/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์