ฤกษ์ วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10
วันโลกาวินาศดิถี ทักทิน
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:09 - 07:41
  จักขุมายา 3กนกนารี -1ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  07:41 - 06:08 (16/9/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -2