ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
วันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:09 - 06:13
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:13 - 04:58 (17/9/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0