ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
วันอุบาทว์
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  03:58 - 06:08
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:09 - 03:17 (19/9/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0