ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัยวันลอยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  03:17 - 06:08
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  06:09 - 02:57 (20/9/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0