ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดี
 • 1

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  02:57 - 06:08
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  06:09 - 03:05 (21/9/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1