ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
วันพระวันฟูดิถี กาฬกิณี
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  03:05 - 06:08
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:09 - 03:42 (22/9/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1