ฤกษ์ วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 1 ค่ำ เดือน 10
วันโลกาวินาศ
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  03:42 - 06:08
  จักขุมายา 1กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  06:09 - 04:51 (23/9/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1