ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 2 ค่ำ เดือน 10
วันจม
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  04:51 - 06:08
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:09 - 06:08 (24/9/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2